สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.tmfpowerforchange.com
ศูนย์ประสานกิจกรรม 099-5099842, 089-6694661
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
@thaimediafund
Thai Media Fund